سال جهش تولید پنجشنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مغزهای کوچک زنگ‌زده | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد