سال جهش تولید چهارشنبه, ۵ آذر , ۱۳۹۹
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مغزهای کوچک زنگ‌زده | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد