سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مغزهای کوچک زنگ‌زده | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد