سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰
photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۴_۲۲-۳۸-۱۰ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۴_۲۲-۳۸-۱۰