سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
ژورنال کلاب با موضوع نورون های آیینه ای ۲۱ آذر ۹۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد