سال جهش تولید سه شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۹
ژورنال کلاب با موضوع نورون های آیینه ای ۲۱ آذر ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد