سال جهش تولید دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹
ژورنال کلاب با موضوع نورون های آیینه ای ۲۱ آذر ۹۶ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد