سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
ژورنال کلاب روانشناسی مثبت گرا با حضور استاد سنایی “۱۱ آبان ۹۶” | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد