سال جهش تولید جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ | ۲۲:۵۵
ژوژمان مبانی گرافیک 2 دانشجویان رشته ارتباط تصویری استاد گرامی سرکار خانم ناهید شریفان | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

ژوژمان مبانی گرافیک ۲ دانشجویان رشته ارتباط تصویری استاد گرامی سرکار خانم ناهید شریفان