سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
1(FILEminimizer) – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد