سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کاروان میثاق چند اردو در یک راه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد