سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
کارگاه آشنایی با هیپنوتیزم .با حضور استاد مشیر و شرکت ۵۴ نفر دانشجوی روانشناسی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد