سال رونق تولید جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی درمان ACT با حضور جناب آقای دکتر هادی غلام محمدی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد