سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
کارگاه آموزشی درمان ACT با حضور جناب آقای دکتر هادی غلام محمدی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد