سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی درمان MBCT با حضور جناب آقای دکتر علی اعظم رجبیان | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد