سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه آموزشی درمان MBCT با حضور جناب آقای دکتر علی اعظم رجبیان | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد