سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
IMG_2808 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد