سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه بررسی اسناد تجاری با تاکید بر اصلاحات جدید قانون صدور چک | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کارگاه بررسی اسناد تجاری با تاکید بر اصلاحات جدید قانون صدور چک