سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» دوشنبه, ۴ بهمن , ۱۴۰۰
کارگاه بررسی اسناد تجاری با تاکید بر اصلاحات جدید قانون صدور چک | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کارگاه بررسی اسناد تجاری با تاکید بر اصلاحات جدید قانون صدور چک