سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱
کارگاه بررسی اسناد تجاری با تاکید بر اصلاحات جدید قانون صدور چک | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کارگاه بررسی اسناد تجاری با تاکید بر اصلاحات جدید قانون صدور چک