سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
کارگاه تفسیر تخصصی تست ۱۶ عاملی کتل | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد