سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰
کارگاه تفسیر تخصصی تست ۱۶ عاملی کتل | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد