سال جهش تولید یکشنبه, ۳۰ شهریور , ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۱
کارگاه دوم از سلسله کارگاه های طرح ارتقای شایستگی های تدریس«ویژه اساتید» | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کارگاه دوم از سلسله کارگاه های طرح ارتقای شایستگی های تدریس«ویژه اساتید»