سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
کارگاه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در اختلالات روانی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد