سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد