سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد