سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۸ بهمن , ۱۴۰۰
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد