سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد