سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارگاه کاپلان خوانی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد