سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
کارگاه کتابخوانی با حضور گرانقدر جناب دکتر محمد محمدی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد