سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
کسب جایزه دوم و تقدیر بخش اصلی فستیوال بین‌المللی پوستر‌های تجربی تئاتر کشور مجارستان توسط جناب آقای علیرضا عزیزی (دانشجوی محترم ارتباط تصویری) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب جایزه دوم و تقدیر بخش اصلی فستیوال بین‌المللی پوستر‌های تجربی تئاتر کشور مجارستان توسط جناب آقای علیرضا عزیزی (دانشجوی محترم ارتباط تصویری)