سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
کسب رتبه ممتاز در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ توسط سرکار خانم صفیه شهابی تبار | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب رتبه ممتاز در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ توسط سرکار خانم صفیه شهابی تبار