سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
کسب رتبه ممتاز در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ توسط جناب آقای موسی عبداللهی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب رتبه ممتاز در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ توسط جناب آقای موسی عبداللهی