سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
کسب مقام اولی مسابقات بین المللی مستر کاپ ۲۰۲۰ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب مقام اولی مسابقات بین المللی مستر کاپ ۲۰۲۰