سال رونق تولید سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸
کسب مقام اول تیم کاراته دختران مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه 9 کشور | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب مقام اول تیم کاراته دختران مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹ کشور