سال جهش تولید جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۹
کسب مقام اول تیم کاراته دختران مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه 9 کشور | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب مقام اول تیم کاراته دختران مؤسسه آموزش عالی حکیم طوس در مسابقات منطقه ۹ کشور