سال جهش تولید یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۰
کسب مقام دوم المپیاد کشوری توسط خانم فاطمه چوپانی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کسب مقام دوم المپیاد کشوری توسط خانم فاطمه چوپانی