سال جهش تولید چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹
کسب مقام دوم مسابقات کاراته المپیاد کشوری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد