سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
کسب مقام دوم مسابقات کاراته المپیاد کشوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد