سال جهش تولید دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ | ۱۳:۵۵
کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کناره گیری از مشارکت در ارزیابی ، یعنی سوزاندن فرصت تغییر