سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
گروه ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی حکیم طوس به مناسبت روز جهانی گرافیک برگزار میکند | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

گروه ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی حکیم طوس به مناسبت روز جهانی گرافیک برگزار میکند