سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
گروه ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی حکیم طوس به مناسبت روز جهانی گرافیک برگزار میکند | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گروه ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی حکیم طوس به مناسبت روز جهانی گرافیک برگزار میکند