سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
گروه درمانی با حضور جناب آقای دکتر محمد رضاخدابخش | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد