سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰
۴۴۵۲۱۵۶۵۳_۲۰۸۳۷۰ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

۴۴۵۲۱۵۶۵۳_۲۰۸۳۷۰