سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
گزارش تصویری از مسابقه تنیس‌ روی میز ( ویژه برادران ) | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری از مسابقه تنیس‌ روی میز ( ویژه برادران )