سال جهش تولید جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ | ۲۲:۱۱
گزارش تصویری از نشست صمیمی با محوریت : داستان نویسی، شعر، داستان کوتاه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری از نشست صمیمی با محوریت : داستان نویسی، شعر، داستان کوتاه