سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۱۴ مهر , ۱۴۰۱
photo_۲۰۱۹-۱۰-۲۹_۱۹-۱۳-۰۹ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۱۰-۲۹_۱۹-۱۳-۰۹