سال جهش تولید دوشنبه, ۲۰ مرداد , ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۰
بازديد از آسايشگاه معلولين فياض بخش با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بازدید از آسایشگاه معلولین فیاض بخش با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی