سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین چهارشنبه, ۸ تیر , ۱۴۰۱
گزارش تصویری تئاتر اتاق سفید با کارگردانی جناب آقای یونس حصاری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری تئاتر اتاق سفید با کارگردانی جناب آقای یونس حصاری