سال جهش تولید شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ | ۰۰:۱۹
گزارش تصویری تئاتر اتاق سفید با کارگردانی جناب آقای یونس حصاری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری تئاتر اتاق سفید با کارگردانی جناب آقای یونس حصاری