سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
IMG_7794 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد