سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
IMG_7797 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد