سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۱
گزارش تصویری تئاتر کمدی تخصصی OVERDOSE با کارگردانی جناب آقای یونس حصاری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری تئاتر کمدی تخصصی OVERDOSE با کارگردانی جناب آقای یونس حصاری