سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۷ تیر , ۱۴۰۱
گزارش تصویری جشن بزرگ بهار جان ها | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد