سال جهش تولید جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ | ۲۲:۲۲
گزارش تصویری جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس "مردادماه 1398 " | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس “مردادماه ۱۳۹۸ “