سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» جمعه, ۳۰ مهر , ۱۴۰۰
(۱۰) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد