سال جهش تولید جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲
(7) – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد