سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
photo_2022-07-27_13-19-05 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد