سال رونق تولید یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری جشن دانش آموختگی دانشجویان موسسه آموزش عالی حکیم طوس | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد