سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
۳.(FILEminimizer) | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد