سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
DSC06178 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد