سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» یکشنبه, ۲۵ مهر , ۱۴۰۰
photo_۲۰۱۹-۰۳-۲۰_۱۷-۲۳-۳۹ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۹-۰۳-۲۰_۱۷-۲۳-۳۹