سال رونق تولید پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری کارگاه اول روش های نوین تدریس در دانشگاه ها "1 آذرماه 1397" | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

گزارش تصویری کارگاه اول روش های نوین تدریس در دانشگاه ها “۱ آذرماه ۱۳۹۷”