سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
IMG_4429(FILEminimizer) – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد