سال جهش تولید جمعه, ۱۵ اسفند , ۱۳۹۹
IMG_7596 | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد